Headerbild

Rapport från Årsmötet

2023-03-09 i Allmänt

Vid årsmötet var det nitton av de tjugo medlemmar som föranmält sig som också deltog. Till mötesordförande valdes Per Holmström som förtjänstfullt ledde det digitala mötet.
I valet av styrelse omvaldes med acklamation Kattis M Edberg till ordförande för 2023. Som ledamöter blev det omval på Charlotta Källbäck, Klas Eriksson och Anders Karlsson. Nyval på två år blev det av Jesper Persson och fyllnadsval på ett år blev det på Erica Westergård och Stefan Karlsson.
Till ny revisor på två år valdes Robert Dauksz.
Beslutades även att medlemsavgiften för 2024 är oförändrad och att funktionärer och hedersmedlemmar har 100% rabatt.

Adress

MCHK-Racing Katarina M Edberg, Sproge Kruse 430 62344 Klintehamn

Kontakt

E-post: info@mchk-racing.org

Drivs med KlubbenOnline

Logga in