Headerbild

Kategorier

Stadgeändring beslutad

2021-11-16 i Allmänt

Prenumerera via:

RSS

Vid det extra medlemsmötet beslutades bifall till styrelsens proposition till stadgeändring.

Denna ändring innebär att vi övergår till kalenderår istället för brutet med årsavslut sista augusti mitt i vår tävlingsverksamhet. Det betyder för innevarande verksamhetsår att det förlängs till 31 december 2022.
Vidare tar vi bort styrelsesuppleanter och utökar styrelsen med två ledamöter istället.
Till sist fastställer även stadgarna att vi är en egen juridisk person och ingen sektion till MCHK, helt enligt den verklighet vi verkar i.

Adress

MCHK-Racing Katarina M Edberg, Sproge Kruse 430 62344 Klintehamn

Kontakt

E-post: info@mchk-racing.org

Drivs med KlubbenOnline

Logga in