Headerbild

Kategorier

Odramatiskt årsmöte

2021-09-26 i Allmänt

Prenumerera via:

RSS

Vid årsmötet som avhölls i samband med höstens bandag på Sviesta var det 26 röstberättigade deltagare som stod för besluten.

När det gäller styrelsesammansättningen så blev Katarina M Edberg omvald med acklamation. Per Holmström blev vald till styrelseledamot efter Carina Månsson och Fredric Fohlin till suppleant. Nyval blev det av Maria Nordensten som revisor. Ny i valberedeningen blir Lotta Nilsson som efterträder Nina Engqvist.

Styrelsen presenterade en proposition till stadgeändring vad gäller bl a verksamhetsår som föreslås övergå till kalenderår från att ha brutist sista augusti. Propositionen bifölls av årsmötet men för att träda i kraft behövs beslut på ytterligare ett medlemsmöte. Detta möte kommer som antagligen kommer att ske i digital form kommer styrelsen så småningom att kalla till.

Adress

MCHK-Racing Katarina M Edberg, Sproge Kruse 430 62344 Klintehamn

Kontakt

E-post: info@mchk-racing.org

Drivs med KlubbenOnline

Logga in