Headerbild

Kategorier

Licenskurs 2020

2020-01-25 i Allmänt

Vår licenskurs ger dig möjlighet att lösa ut tävlings-, tränings- eller paradlicens hos Svemo.

Preliminär information om kursen

Kursen består av två delar:

  • Förberedande teoridel där deltagare under april på egen hand bekantar sig med kursmaterialet
  • Instruktörsledd, kombinerad praktisk och teoretisk del i samband med vår banträff på Linköpings motorstadion.
    Datum: 24-26 April 2020.
    Plats: Linköpings motorstadion

 

För uppkörningshelgen 24-26/4 gäller:
Kom väl förberedd och påläst och tag med kursmaterialet, personlig skyddsutrustning samt välservad och fungerande mc. En medhjälpare som kan assistera är praktiskt att ha med, men inget krav.

Tidsschema (Preliminärt, kan uppdateras)

Fredag

12:00 – 12:30

12:30 – 21:00

Anmälan, incheckning och gemensam fika

Teori, besiktning m.m.

Lördag

08:00 – 16:00

 

16:30 – 18:30

 

Praktisk del med körning på bana. Ingår som del i MCHK-R’s banträff.

Teori, genomgång av dagens praktiska övningar samt skrivning

Söndag

09:00 – 11:00

11:30 – 13:00

13:00 – 15:00

15:00 – 16:00

 

Fri körning för deltagare i licenskursen

Startövning, uppkörning

Träning som flaggvakt

Avrundning, uppsummering, information om eventuellt godkännande.

 Så anmäler du dig

Sista ordinarie anmälningsdag är torsdag 2 April 2020.

Anmälan sker med mail till info@mchk-racing.org och ange:
Personnummer,
Namn,
Adress,
Postadress,
Telefon,
Mail,
Klubb för licens,
Parad alt tävlingslicens,
Om bifogar läkarintyg.

Din anmälan enligt ovan anses komplett när vi har fått:

❏    Inbetalning av medlemsavgift i MCHK-Racing (400kr) + kursavgift (1600kr)
alternativt 2200kr i det fall du vill ha licensen i annan förening.

❏    Läkarintyg (gäller endast för vissa förare, se info nedan)

Övrig information

Obligatorisk närvaro

Det är obligatorisk närvaro under hela kursen. Inträffar det något som gör att du inte kan delta och genomföra kursen återbetalas inte medlems- och kursavgiften. Fram till 15 april eller efter uppvisande av läkarintyg kan du dock avanmäla dig och få tillbaka del av kursavgiften.

Förberedande teori

Så snart som möjligt efter sista ordinarie anmälningstid (2/4) kommer vi att skicka ut ett utbildningsmaterial till anmälda förare. Detta ska läsas igenom innan ankomst till kursen i Linköping. Materialet innehåller bland annat regler om flaggsignaler och uppträdande på banan. 

Läkarintyg

Förare som har fyllt 60 år skall genomföra läkarundersökning (inklusive EKG) och skicka läkarintyg på Svemos blankett per post till:
MCHK-Racing, Box 8, 623 11 Hemse.

Blanketten finns HÄR 
Intyget får inte vara äldre än 2 månader när vi tar emot det. Av läkarintyget skall framgå att det gäller körning av motorcykel (hastighetstävling) på bana.

Utrustning att ta med till kursen

Vi ser helst att ni har en maskin som uppfyller MCHK-Racings maskinreglemente för banträffar eller Supermono/250GP, se vår hemsida www.mchk-racing.org. Om du inte har tillgång till en maskin enligt ovan kommer vi att ge dispens för moderna maskiner, även gatcyklar.Vår erfarenhet har visat att det alltid är någon som får problem med sin (nybyggda och inte helt utprovade) maskin. Är ni osäkra, ta med en reservmaskin! 

Eftersom ljudregler för banan måste uppfyllas så det är viktigt att ha bra och nypackade ljuddämpare, 95dB mätt vid förbiåkning gäller.

Se också till att ni har skyddsutrustning som är godkänd! Vad som gäller står i vårt maskinreglemente (finns tillgängligt på vår hemsida), från vilken följande är hämtat.

1.2. Hjälm: Godkänd enligt nordisk eller europeisk standard för road racing. "Potthjälm" ej godkänd. Hjälmar av polykarbonat, lexan etc. får ej vara målade. Hjälmen skall vara felfri och oskadd. Besiktningsman äger rätt att underkänna ( och beslagta under tävlingshelgen ) hjälm som ej uppfyller ovan nämnda krav. Hjälm av gångjärnstyp (typ BMW) är inte tillåten.
1.3. Skinnställ: Ska vara godkänt för road racing enligt nordisk eller europeisk standard. Hel eller delad overall. Hel overall rekommenderas. Stället skall vara av god kvalitet. Ryggskydd skall användas.
1.4. Stövlar: Av typ speciellt för mc-körning. Ej crosstövlar.
1.5. Handskar: Av skinn. 

 

För ytterligare information om kursen, kontakta

 Ingemar Stig  070-7671097,  classic350|a|hotmail.se 
Examinator, kursledare och huvudinstruktör

(För att maillänken skall fungera; byt ut |a| i adressen mot @)

Adress

MCHK-Racing Katarina M Edberg, Sproge Kruse 430 62344 Klintehamn

Kontakt

E-post: info@mchk-racing.org

Drivs med KlubbenOnline

Logga in